Kalite Politikası

Ben değerli ve çalışkan bir insanım. Emeğim, aklım, bilgim ve becerim var. Fırat çalışanları birbirinden çalışkan ve yetkin insanlar. “PRODA KURUM KÜLTÜRÜ” nü biz çalışanların ortak inançları ve değerleri var eder.

Kalite, modern hayatın özüdür. Ben müşterilerimin beklentilerini memnuniyete çevirmek zorundayım. Bunun için, müşterilerimin beklentilerinin tümünü karşılar, ürün ve hizmetimi milli ve milletlerarası standartlara, değerlere ve yasal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştiririm.

Bu bizim vicdani görevimizdir.

Biz çalışanlarımızla bir bütünüz. Bildiklerimizi paylaşır, bilmediklerimizi bilenlerden öğreniriz. Bilgi ve beceri ortaklığımız bizi, yenilmez bir takım yapar. Birbirimizi tamamlayan çalışma üstün kaliteyi sürekli olarak elde etmemizi sağlar. Kendimizi, şirketimizi ve ülkemizi daha çok geliştirmek için işimizi doğru olarak yaparız.

Bu bizim insanlık görevimizdir.

Gelişmiş ülkelerin refah seviyesini yakalamak ve milletimizin geleceğini güven altına almak ortak idealimizdir. Bu nedenle, modern iş hayatının ve yarışma ekonomisinin zorunlu kıldığı yeni prensiplere titizlikle uyarız. Maliyetlerimizi azaltmak, yeni teknolojileri bünyemize kazandırmak, rekabet gücümüzü arttırmak, bilgi, beceri ve çözüm üretmek görevimizdir. Ürünlerimizin kalitesi, çabalarımızın verimliliği, hizmet ve ürünü zamanında yerine teslim etmek bizim şerefimizdir.

Bu bizim milli görevimizdir.

Bize duyulan, ürünlerimize gösterilen ilginin arkasında bu ortaklık sözleşmesi, bu güven yatar. Şirketimiz ve bizim için bu güven “KALİTE POLİTİKASI” dır. PRODA, yukarıda belirttiği taahhütlerine uymak amacıyla, bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve bu sistemin gereklerini yerine getireceğini ve bu sistemin etkinliğini sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.